Victor Schöön, VD Schööns Måleri
”Som ett familjeföretag är långsiktighet naturligt för oss och där spelar vårt hållbarhetsarbete en viktig roll”

Schööns måleri ligger i framkant när det kommer till att driva ett aktivt hållbarhetsarbete. I år gör dom den största satsningen någonsin: ”Framtidens måleri”, där de utformar Sveriges första klimatsmarta måleritjänst. Genom Framtidens måleri hoppas Schööns måleri kunna leverera en högkvalitativ och kostnadseffektiv måleritjänst med noll klimatpåverkan. Bolaget vill även vara en drivande aktör och påskynda hela omställningen i bygg- och anläggningsbranschen. Läs intervjun nedan med Victor Schöön, företagets VD om varför hållbarhet är så viktigt för Schööns måleri.

Schööns måleri har en stark hållbarhetprofil inom måleribranschen. Varför har ni valt att satsa på det?

Företaget fyllde 102 år i år och vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheten med en tydlig positionering på marknaden för att kunna finnas i minst 100 år till. Som ett familjeföretag är långsiktighet naturligt för oss och där spelar vårt hållbarhetsarbete en viktig roll.

Vad betyder hållbarhet för dig?

Hållbarhet för mig innebär att vi ska leverera en tjänst av genomgående hög kvalitet som över tid generar positiv klimatpåverkan. Det tillsammans med vårt sociala ansvar, att våra medarbetare mår bra och trivs hos oss är betydelsefulla förutsättningar för att vi som företag ska kunna fortsätta leverera måleri av högsta nivå.

Nu arbetar ni med att utveckla Framtidens måleri, vad betyder den här resan för er som bolag?

Det betyder otroligt mycket! Omställningen med Framtidens måleri är historiskt sett en viktig milstolpe för vårt företag. Det känns bra och kul att våra medarbetare är med på den här resan. Vår verksamhet präglas av långsiktighet i allt vi gör och så även denna utveckling.

Vilka har varit de största utmaningarna hittills i projektet?

Att gå från teori till handling. Mycket som låter enkelt i teorin, har vi fått uppleva inte alls är så enkelt i praktiken. Vi lär oss hela tiden av det vi gör och därför är det otroligt viktigt att vi verkligen genomför vårt förändringsarbete trots att det inte alltid blir ett omedelbart positivt resultat.

Vilket resultat är du mest glad och överraskad av?

Att vår omställning har tagits emot väldigt positivt både av våra kunder och av våra duktiga medarbetare. Att förändra något som redan fungerar bra kan vara en utmaning. Men det man gör bra kan man ibland göra ännu bättre och det är Framtidens måleri ett lysande exempel på.

Hur tas ”Framtidens måleri” emot av andra i branschen?

Också väldigt positivt! Jag tror många har samma tankar och ambitioner som vi har men det är inte helt enkelt att veta var eller hur man ska börja ett förändringsarbete. Framför allt är responsen från våra leverantörer och kunder genomgående positiva och jag är helt övertygad om att efterfrågan på liknande tjänster kommer öka de närmsta åren.

Hur tror du att branschen kommer att påverkas över tid när det kommer till hållbarhetsarbetet?

Det kommer säkert fortfarande vara en del utmaningar och hinder på vägen mot förändring. Men jobbar man hårt och har ett öppet sinne för utvecklingen så kommer vi som ställer om våra verksamheter till mer hållbara företag, påverkas väldigt positivt.

Vad tror du krävs för att fler målerier ska bli engagerade inom hållbarhetsfrågan?

Tråkigt nog är pris ofta en avgörande faktor i vår bransch. Vår inställning är att bra kvalitet måste få kosta och om beställarsidan är beredda att betala för en måleritjänst av hög kvalitet som levereras på ett hållbart sätt kommer fler målerier garanterat ställa om. Det kommer alla att tjäna på!

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på [email protected] eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri