FRAMTIDENS MÅLERI

Vår klimatneutrala måleritjänst

Schööns Måleri ska utforma Sveriges första klimatsmarta måleritjänst

Projektet i korthet

  • Projektet pågår mellan april 202 och januari 2021.
  • Genomförs med bidragsstöd från Vinnova, tillsammans med projektpartnern GIAB tillsammans med JM
  • Syftet är att beräkna måleritjänstens klimatpåverkan vid nyproduktionsprojekt och identifiera åtgärder för utsläppsminimering som möjliggör klimatneutralitet.
  • Praktiskt testa genomförbarheten av en klimatneutral måleritjänst i ett pilotprojekt

Vad är en klimatneutral måleritjänst?

En klimatneutral måleritjänst innebär att tjänstens ekologiska fotavtrycket har reducerats till minsta möjliga mängd och att alla utsläpp av växthusgaser som är kopplade till tjänsten balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. De utsläpp som återstår av tjänstens livscykel kompenseras för genom lämplig klimatkompensation. På så sätt ska totaleffekten på klimatet från vår tjänst bli noll och kan därför kallas klimatneutral.

Förväntat resultat

  • En högkvalitativ och kostnadseffektiv måleritjänst med noll klimatpåverkan
  • Klimatberäkningar som är faktabaserat och praktiskt beprövade som påvisar vad en måleritjänst har för klimatpåverkan
  • Påskynda omställningen för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch i Sverige innan år 2030
  • Minska Schööns Måleris såväl som byggbolagens klimatpåverkan

Kontakta oss

Vi hjälper dig måla om

Schööns Måleri kombinerar nytänkande med en anrik historia och drivs idag av 3e och 4e generationen, Lars Schöön och Victor Schöön.

040-180035 [email protected] Schööns Måleri ABPilotgatan 1 21239 Malmö Org nr: 556188-1607