HÅLLBARHET FÖR OSS

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med miljö och kvalitet, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsvision är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Vi har konkretiserat vårt förhållningssätt till hållbarhet utifrån vår egen verksamhet, vårt tjänsteerbjudande och våra partnerskap.

VÅR EGEN VERKSAMHET

Att bedriva verksamhet, oavsett karaktär, görs i någon form på bekostnad av miljön. Vi har därför valt att statuera tuffa riktlinjer och mål som syftar till att säkerställa att vår verksamhet och tjänsteutveckling bedrivs med så låg klimatpåverkan som möjligt. Våra mål sträcker sig långsiktigt, såväl som kortsiktigt och ska följas upp med hjälp av transparenta nyckeltal som påvisar verksamhetens miljöprestanda.

Våra hållbarhetsmål ska motivera våra medarbetare att anamma kunskap om hur de kan bistå med hållbar vägledning till våra kunder och själva ha kännedom om hur de kan skapa en mer hållbar arbetsdag på Schööns Måleri. För att uppfylla våra mål i ett större sammanhang har Schööns Måleri, som första deltagande måleriföretag, skrivit på den lokala färdplanen LFM30 som syftar till att implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vi vill genom LFM30, våra mål och ambitioner gå från ord till handling för att genomföra praktiska åtgärder som maximerar branschens och samhällets klimatnytta.

VÅRT TJÄNSTEERBJUDANDE

Vi har etablerat oss som en seriös aktör med en stor bredd i vårt tjänsteerbjudande. Med detta anser vi att ett stort ansvar följer. Vårt hållbarhetsarbete ska resultera i en ökad leverantör-, kund-, och marknadsacceptans för vad en hållbar måleritjänst innebär.

Vi vill driva på måleribranschens miljömedvetenhet för att kunna stärka vår förmåga att påverka utbudet av och efterfrågan på klimatanpassade måleritjänster. Det innebär att vårt sortiment ska bestå av produktalternativ som i största möjliga mån är fossilfria och/eller gjort på återvunnet material.


VÅRA PARTNERSKAP

Det är viktigt för oss att ha nära relationer och att interagera med alla våra intressenter. Genom att ta ansvar och göra goda affärer som inte bara är bra för oss och våra kunder – utan för hela kedjan – vill vi väva samman hållbarhet med vårt tjänsteerbjudande.

Schööns Måleri vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära modeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbara leverantörskedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt egna hållbarhetsarbete.

Kontakta oss

Vi hjälper dig måla om

Schööns Måleri kombinerar nytänkande med en anrik historia och drivs idag av 3e och 4e generationen, Lars Schöön och Victor Schöön.

040-180035 [email protected] Schööns Måleri ABPilotgatan 1 21239 Malmö Org nr: 556188-1607