Denna vecka har projektgruppen (Henrik Skans Lagbas, Jan-Inge Jönsson Projektledare, Victor Schöön VD och Hanna Bengtsson Hållbarhetskonsult GIAB) haft workshop ute på projektplatsen i Lund. På agendan stod det att utvärdera projektets början, analysera nuläget och diskutera förbättringsmöjligheter.

För att sammanfatta workshopen kan vi konstatera att precis som på många andra måleriprojekt så har även detta hack i maskineriet som är svåra att styra över. Oftast handlar problematiken om två saker; en tight tidsplan i kombination med torktiderna på spackel och färg.

Tidsplanen som sätts av beställaren innehåller i regel korta marginaler vilket ger ytterst begränsat utrymme för fel, förbättringsåtgärder eller andra tidsbovar. Samtidigt är den korta tidsaspekten superviktig att efterfölja då det främjar effektivitet i byggprocessen och att byggnaderna kan börja nyttjas till sitt ändamål. Men balansen mellan en hanterbar och orimlig tidsplan är minst sagt hårfin. Ett nyproduktionsprojekt är beroende av många olika aktörer och processer. Innan Schööns målare kan måla behöver snickarna färdigställa väggar och tak så fort elinstallationerna är klara. Om momenten innan vi ska börja med måleriarbetet är försenade, vilket de i detta fall är, innebär det att målarna inte kan göra sitt arbete klart i tid. Detta innebär i sin tur att golvläggarna också blir försenade samt efterkommande arbete med kakel och klinkers.

Vädermässiga förhållanden är också en avgörande faktor för arbetets fortskridning givet att det påverkar torktiden. Om temperaturen var som den var i början av augusti kunde ytorna spacklas under en dag för att dagen efter vara torra och redo för nästa behandling. Om vädret är som nu, det vill säga kallare och fuktigare, framför allt på nätterna, behöver bröstningarna (väggen mellan fönsterkarmens undersida och golv) forceras fram och radiatorer monteras i lägenheterna så att värmen i huset kan slås på. När värme saknas, som det för tillfället gör i Picknick-projektet, blir torktiden avsevärt längre vilket gör att målarna inte kan fortsätta behandla ytorna i den takt som tidsplanen kräver.

Att nämnda utmaningar förekommer är därmed mer regel än undantag under nyproduktionsprojekt. Problem är också svåra att undvika givet antalet olika aktörer inom en byggprocess och deras beroende av varandra. Med andra ord, riskerna för oförutsägbara händelser som försenar projektet så som exempelvis arbetskraftsbortfall på grund av sjukdom, leveransförseningar är stora. Skillnaden mellan ett lyckat projekt och ett mindre lyckat beror därför på hur man hanterar de problem som dyker upp.

Därav är ett fungerande samarbete mellan oss och våra beställare av största vikt. Det känns väldigt tryggt med JM som projektpartner i detta pilotprojekt, som alltid liksom vi, ser till lösningarna på problemen i främsta hand.

Under workshopen diskuterade vi också hur det går med datainsamling och mätning av spill, materialåtgång och energianvändning. Vi kunde konstatera att dammet från slipning av spacklade tak och väggar innebar ett spill på 48,3 kilo per våning vilket var överraskande mycket. Spackel- och färgspill från när förpackningarna töms har också vägts, men en effektiv metod för hur förpackningarna kan tömmas på ett smart och effektivt sätt som minskar spillet är något vi fortsätter att fundera på.

Vi är också på jakt efter en lösning på vad vi kan göra med tömda färgburkar eftersom dessa inte kan återvinnas givet kvarvarande intorkade färgrester. Den bästa lösningen hade varit om färgproducenterna hade infört ett pantsystem för förpackningarna och återanvänt dem i sin produktion, vilket vi ska undersöka förutsättningarna för.

Avslutningsvis tackar vi JM för att våra elbilar nu har fått varsin dedikerad laddplats som underlättar för våra fossilfria transporter! Det har varit en utmaning med bilarnas räckvidd givet att det inte har funnits möjlighet till att ladda bilarna på projektplatsen, men som nu är löst.

 

 

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på [email protected] eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri