Projektet Framtidens Måleri ska bland annat leda fram till en siffra för vad en måleritjänst har för klimatpåverkan. Siffran är fortfarande under beräkning men ska slutligen presentera vad CO2 utsläppet är per målad kvadratmeter. På så sätt kommer vi att kunna uppskatta vad klimatpåverkan kommer att vara för måleriarbetet på ett nyproduktionsprojekt. 

Beräkningarna kommer att påvisa skillnaden mellan en ”konventionell” måleritjänst med en klimatneutral måleritjänst. Datainsamlingen för den förstnämnda har fokuserat på att ta fram genomsnittsvärden från Schööns Måleris befintliga verksamhet under 2018 och 2019 som sedan jämförts med uppgifterna från mätningarna i pilotprojektet Picknick. Datainsamling från pilotprojektet har (i och med gjorda åtgärder) påvisat skillnader och vi kan nu börja konstatera vad som har genererat utsläppsminimeringar samt hur stor minimeringen är. 

En stor skillnad beror på att målare och projektledare i pilotprojektet har jobbat aktivt med planerade transporter. Detta har vi bland annat gjort genom att våra målare samkör till projektsite varje morgon i en av våra nya elbilar vilket har reducerat CO2 utsläppet från våra interna transporter med ca 38%. Vi har också börjat planera våra externa transporter av exempelvis förbrukningsmaterial med bättre framförhållning istället för dagen innan. På så sätt behöver vi inte få leveranser lika ofta. Även våra externa transporter görs med elektrifierade bilar vilket har möjliggjorts genom vår förbättrade framförhållning och resulterat i väsentliga utsläppsreduceringar.

Andra åtgärder som har gett resultat är att byta till förnyelsebar fjärrvärme, göra medvetna inköp av förbrukningsmaterial och implementera åtgärder för att förebygga spill. 

När projektet är avslutat är tanken att vi ska ha en tredjepartsverifierad LCA för en måleritjänst som mäter måleritjänstens klimatpåverkan per målad kvadratmeter. Att mäta och veta sitt fotavtryck är i våra ögon avgörande för att kunna utföra ett effektivt och långsiktigt hållbarhetsarbete och vi ser fram emot att presentera helhetsresultatet av vår satsning för våra medarbetare, våra kunder, samhället och nyfikna.  

Stay tuned!

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på [email protected] eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri