Projektet går i rasande fart framåt och målarna har nu färdigställt merparten av måleriarbetet i det första lägenhetshuset. Som beskrivet i förra veckans inlägg så stötte vi på lite problem i och med att ytorna inte torkade tillräckligt bra på grund av att det inte fanns värme installerad. Fukten gjorde att taket på våning 12 hade blivit flammigt, vilket vi nu har åtgärdat.

Under denna vecka har vi påbörjat arbetet i nästa lägenhetshus och spacklar nu för fullt på våningsplan 2. Planen är att spackelarbetet ska vara färdigt på samtliga våningar om 4–5 veckor. Sedan har vi 1-1 1/2 vecka kvar innan måleriarbetet beräknas vara klart. Därefter är lägenheterna i stort sett helt färdigställda och vi har endast kvar bättrings- och kompletteringsarbetet, trapphusmålning och besiktningarna.

Jan-Inge är Schööns projektledare för Picknick och har varit involverad i Vinnova-projektet sedan starten i våras.

Hur tycker du att det har gått än så länge Jan-Inge?

Överlag har det har gått bra tycker jag, projektet har flutit på fint. Det är kul att se att målarna har blivit mer medvetna i hur en måleritjänst kan bli mer hållbar.

Vad har den största skillnaden varit i jämförelse med ett ”vanligt” måleriprojekt?

Mycket är snarlikt men den största skillnaden är bland annat att planeringen har sett annorlunda ut, vi har alla behövt tänka några extra steg framåt för att exempelvis undvika onödiga leveranser, minska användandet av material och interna körningar. Vissa saker har varit svåra att göra bättre, plastsorteringen är ett exempel. För att vårt plastavfall ska kunna återvinnas måste det vara fritt från färgrester vilket är ett krav som är svårt för oss att tillgodose. Mycket av målarnas tid behöver läggas på att rengöra färgspannarna vilket det inte finns utrymme för givet den begränsade tidsplanen som nyproduktionsprojekt omfattas av.

Är det svårt att ha med sig hållbarhetsperspektivet tycker du?

Ja både och, svårigheten är kanske inte ha med sig perspektivet utan det svåra är att göra något konkret av det. Som exempelvis återvinningsprocessen, om det inte finns processer för oss att återvinna material på ett effektivt sätt försvårar det vår förmåga att implementera hållbarhetsperspektivet. Samma sak med spill, vi har definitivt minskat vårt spill i detta projekt men det som är svårt är att ta bort spillet helt och hållet.

Vad tror du krävs för att fler målare ska bli engagerade inom hållbarhetsfrågan?

Jag tror mycket ligger i att hållbarhet inte ska försvåra målarnas arbete, så länge det inte gör det så är jag övertygad om att merparten är lyhörda för hur de kan arbeta mer hållbart. Just eftersom allting är så tidsstyrt är målarna beroende av att det ska flyta på i samma höga takt, annars kommer vi inte kunna levererar det våra kunder förväntar sig till den utlovade kvalitén som vi står för.

Vad är den största utmaningen med att vara projektledare?

Det är att få ihop tidsplanen i produktion utan tvekan. Det förekommer alltid några komplikationer som aldrig går att förutse, men som gör att tidsplanen försenas.

 

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på [email protected] eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri