Full fart framåt!

Denna veckan har det hänt grejer. Nu är första våningen helt färdigställd, det vill säga att väggarna har spacklats, slipats, grundmålats och täckmålats. Merparten är vitt vitt vitt, med några få undantag. Vi älskar kulörer i alla dess slag, men fördelarna med att använda samma färg i ett projekt är många. Genom att ha samma genomgående kulör kan färganvändandet optimera genom att vi minskar vårt färgspill, rollers och penslar behöver inte bytas ut mellan färgbyten och arbetet för våra målare blir mer tidseffektivt. På så sätt underlättar ett enhetligt färgval möjligheterna att utföra en måleritjänst klimatneutralt.

På andra våningen är grundmålningen klar, och snart även fogningen av alla vinklar. Då återstår det ett lager täckmålning utefter kundernas preferenser som så småningom ska flytta in. Kvalitet och kundnöjdhet är A och O vilket vi ständigt har med oss i vår dagliga verksamhet när vi utför vårt arbete, stort som litet. Full rulle är det även på tredje våningen där alla gipsskarvar håller på att spacklas släta.

Vi har även påbörjat dokumentation av spill från olika processer vilket innebär att vi exempelvis samlar in och väger mängden spackel som går till spillo när vi tömmer en förpackning i spackelsprutan. Vi väger också hur mycket damm vi får ut efter slipning av spacklade väggar. På så sätt kan vi göra klimatberäkningar på hur mycket spill det blir per påse spackel och per kvadratmeter slipad yta. Slipningen av de spacklade vägg- och takytorna är oundvikliga givet att vi vill leverera släta fina ytor till slutkunden, men vår ambition är att försöka hitta ett nytt användningsområde för spackeldammet så att det slipper bli avfall.

Vi håller även på att utvärdera möjliga lösningar på hur spackelpåsarna kan tömmas på mer spackel. Så som vi gör idag genererar ett spill på ett par gram per påse vilket i längden blir en hel del. Vi har också börjat väga vårt plastavfall. Alla tester vi gör inom projektet Framtidens Måleri syftar till att göra vår tjänst ännu mer klimatsmart och koldioxidsnål utan att tumma på kvalitet eller tidsåtgång.

Med andra ord, vi börjar bli varma i kläderna och #FramtidensMåleri börjar ta ordentlig form, inte bara i teorin utan även i praktiken.

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på [email protected] eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri