Schööns Måleri

Schööns Måleri är ett framgångsrikt familjeföretag som startades av August Martin Schöön 1918 och drivs idag av tredje och fjärde generationen, Lars Schöön och Victor Schöön.

Företaget finns i egna lokaler på Bulltofta Industriområde i Malmö. Totalt är vi drygt 90 anställda och vi verkar i större delen av västra Skåne.

Huvudleverantörer: Alcro-Beckers, Flügger, Caparol och Nordsjö.

Affärsidé
Bedriver all slags måleriarbete med rätt kvalitet till nöjda kunder där vi verkligen sätter kvalitet framför kvantitet!

Verksamhet
Vi har lång erfarenhet av både stora och små måleriuppdrag och lämnar full garanti på samtliga måleritjänster. Vi utför nybyggnads- och underhållsmåleri som t.ex. invändig målning av lägenheter, trapphus och källare samt utvändig målning av puts-, träfasader och fönsterpartier.

Uppdragsgivare
Flertalet av våra kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Många är avtalskunder och återkommande sedan många år, vilket vi är stolta över!

Vi arbetar även med de ledande byggbolagen i regionen, kommuner, landsting, försäkringsbolag, förvaltningsbolag, industriföretag, bostadsrättsföreningar, privat personer m.fl.

Organisationer

Hos oss är ni i trygga händer!

Schööns Måleri är ett familjeföretag som har målat bostäder och sommarhus sedan 1918. Vi lämnar full garanti på alla arbeten genom målaremästarnas Nöjd-Kund-Garanti och samtliga entreprenadarbeten utförs enligt vår miljöpolicy.

Välkommen att kontakta oss!

 

Vårt företags huvudsyfte är att bidra med positiv miljöpåverkan genom att tillföra estetiska värden, samt skydda och bevara ytor.

Givetvis tar vi också ett aktivt ansvar för de produkter vi använder i verksamheten. Vi väljer alltid de färgsystem som är leverantörernas bästa miljöval, och vi har väl fungerande system och rutiner som gör det enkelt att separera miljöfarligt avfall och att ta hand om restprodukter och emballage, både ute på arbetsplatserna och ”hemma” i verkstaden.

Vårt miljöarbete i praktiken:

Plastemballage – Mycket av det material vi använder levereras i plasthinkar och när de är tomma rengör vi dem och återanvänder dem.

Plåtemballage – Tomburkar grovrengörs och samlas i trådburar för att sen skickas tillbaks i
kretsloppet igen.

Brännbart avfall – Allt brännbart avfall sorteras och kastas i en sluten container.
Lösningsmedelsbaserade färgrester – Mängden lösningsmedelsbaserade färger minskar kontinuerligt. De rester som ändå uppstår töms i ett separat fat som hämtas av ett auktoriserat destruktionsföretag.

Vattenbaserade färgrester – I möjligaste mån väljer vi aktivt att arbeta med vattenbaserade färger. Färgresterna är enkla att hantera, de skickas helt enkelt i retur till leverantören.

Övrigt miljöfarligt avfall – Paketeras separat, märkes tydligt och hämtas av ett destruktionsföretag.
Penseltvätt – Vi använder en specialkonstruerad tvättvagn för tvättning av verktyg och spaltning av tvättvattnet. En stationär vagn finns alltid i verkstaden och vid större uppdrag ställer vi dessutom ut vagnar på arbetsplatsen.

Ett av vårt företags huvudsyften är att bidra med positiv arbetsmiljö genom att uppfylla våra kunders förväntningar, lagkrav, förordningar, föreskrifter samt lokala krav inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöansvaret är aktivt och genomsyrar verksamheten såväl ute på arbetsplatserna som ”hemma” i verkstaden. Vi genomför noggranna förebyggande åtgärder inför varje ny arbetsplats och har väl fungerande ledningssystem och rutiner som gör det enklare att uppnå god arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete i praktiken:

– Fortlöpande arbetsmiljöutbildningar för målare och övrig personal.

– Riskeliminering av arbetsmiljö/arbetsskador inför varje nystartat projekt.

– Arbetskläder godkända genom EU:s direktiv EN471.

– ID06: Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

– Vi ska alltid välja bästa möjliga verktyg, teknik och material så vi gemensamt möter våra kunders förväntningar gällande kvalitet i utförande och hållbarhet.

– Aktivt stödja friskvård.

– Vi skapar en alkoholfri och drogfri arbetsmiljö i samverkan med våra anställda .

Samtliga våra anställda ansvarar för att vår arbetsmiljöpolicy tillämpas och upprätthålls inom respektive ansvarsområden.

VÅR ARBETSMILJÖPOLICY

I måleriprocessen skapa arbetsmiljö- och livskvalitet samt ta tillvara på och skapa estetiska värden.

Aktivt följa lagstiftning och delta i arbetsmiljöforskningen i måleribranschen tillsammans med våra kunder och sidoentreprenörer.

Minimera risker i arbetsmiljön genom förebyggande åtgärder.

Alla våra anställda ska i det dagliga arbetet ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Fortlöpande utbildningar inom arbetsmiljöfrågor.

Långsiktigt ställa om företaget till ett hållbart framtidsföretag med sund arbetsmiljö genom effektiva ledningssystem.

Garanti