VÅRA VÄRDERINGAR

VÅRA VÄRDERINGAR

TRANSPARENS GENTEMOT VARANDRA OCH VÅRA KUNDER

Våra medarbetare ska se Schööns Måleri som en långsiktig arbetsgivare vars internkommunikation präglas av transparens, lyhördhet och ärlighet. Vi vill skapa förtroende för varandra och för våra kunder och därmed främja långsiktiga relationer och god företagskultur.


FRAMGÅNG GENOM SAMARBETE

Våra medarbetare utgör grunden för vår affärsverksamhet och är vår viktigaste resurs. Därför är det avgörande att alla upplever sin arbetsplats som trygg och trivsam. Vår företagskultur ska präglas av ärlighet, samarbetsvilja, ansvarstagande och samsyn. Vi värdesätter mångfald, inkludering samt engagemang för personlig och professionell utveckling. Vi förespråkar samarbete då vi tror att det är en viktig faktor för framgång- mellan medarbetare, kunder, leverantörer och inom branschen.


KVALITET FÖRE KVANTITET

Vi har sedan 1918 utfört måleriarbete med fokus på kvalitet. Kvalitet för oss är ett måleriarbete som är genomtänkt och noggrant gjort, med produkter som bevarar ytor långsiktigt med så lite negativ påverkan på natur och arbetsmiljö. Vårt kvalitativa fokus ska fortsätta resultera i många långa kundrelationer och genomsyra alla våra projekt oavsett storlek.


LEDA GENOM INNOVATION

Vi strävar efter att kombinera nytänkande med vår anrika historia i vår verksamhet. Vi vill driva på arbetet mot en hållbar utveckling inom vår verksamhet och bransch genom att kontinuerligt utveckla vår kompetens och förmåga att leverera en miljövänlig måleritjänst. Vårt engagemang för kvalitet, hållbarhet och personlig service ska driva vår verksamhetsutveckling.

Kontakta oss

Vi hjälper dig måla om

Schööns Måleri kombinerar nytänkande med en anrik historia och drivs idag av 3e och 4e generationen, Lars Schöön och Victor Schöön.

040-180035 [email protected] Schööns Måleri ABPilotgatan 1 21239 Malmö Org nr: 556188-1607